English ב"ה


בדוק את השעה המדויקת של השעה השביעית באזורך


Kiddush on Wine

השעה השביעית בערב שבת היא הזמן בו עדיף להיזהר מלעשות קידוש (שלחן ערוך אדמו"ר הזקן רעא, ג)

הנוסחה לפיה מחושבים הזמנים באתר זה אושרה בידי הגרלוי"צ רסקין - לונדון, אנגליה


או